utorak, 30. srpnja 2013.

eFoxcity

I just found this web site eFoxcity . It  is a great web site with great wholesale clothing.
I've picked just some clothes and jewelry to show you what they offer.
They offer absolutely everything.  On the site you can find women's clothes, I was surprised how beautiful clothes they have. They offer  jewelry, I'm crazy for jewelery, especially  for the rings.
eFoxcity offers you also  men's clothes which I really like. Here you can find for your boyfriend, or anyone else, a lot of beautiful things.
There are also really beautifull special occasion dresses , dresses for prom, coctail dresses, evening, graduation dresses,in one word, dresses for all occasions. 
There are  wedding dresses in which I fell in love, they are just beautiful.
They offer large variety of clothes and prices are very low. Here everyone can find something for themselves.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do you have anything from eFoxcity? Are you satisfied?
 
 
 

srijeda, 24. srpnja 2013.

"Reflection in the Mirror"

Ono što projiciramo prema drugima to nam se i vraća. Misli su kao naš odraz u zrcalu, sve ovisi o tome što vidimo, tj. Ako osjećamo gnjev, ljutnju prema bilo kome, taj će nam isto tako uzvratiti, ali ako promijenimo misli, uskoro ćemo vidjeti da će ta osoba također prestati gajiti ružne misli i prestati se ružno ponašati. Možda zvuči nevjerojatno, ali je istinito. Promijenimo svoj život na bolje.
Naš um je vrt u kojem sijemo sjemenke,tj. misli, dojmove i vjerovanja. Biblija ga naziva vinogradom.
Što god utisnemo u svoj um, dobro ili loše, ostvaruje se u našem iskustvu.
Čovjek neprestano optužuje događaje i uvjete umjesto da se zagleda u sebe i uvidi da postaje upravo ono o čemu cijeli dan razmišlja. Naše zdravlje, sreća i blagostanje ne ovise o događajima i postupcima drugih ljudi već o našem razmišljanju i osjećajima. Naše misli i osjećaji, naša predodžba o sebi određuju našu sudbinu. Možda to nije tako jednostavno shvatiti i početi djelovati na ispravan način, jer nas svugdje bombardiraju raznim negativnostima, serviraju nam razne nevolje i nesreće svijeta,ali ipak postoji način! (vidi - Defeat the world!).
What we project to others that will return to us. Thoughts are like our reflection in the mirror, it all depends on what we see, that if we feel anger, anger towards anyone, it will also return, but if you change your mind, we will soon see that that person will also cease to entertain bad thoughts and stop the bad behavior. It may sound incredible, but it's true. Change your life for the better.
Our mind is a garden where we plant seeds,  thoughts, impressions and beliefs. The Bible calls it a vineyard.
Whatever pushed into our mind, good or bad, is realized in our experience.
We constantly accuses events and conditions instead stared at him and saw that becomes exactly what the whole day thinking. Our health, happiness and well-being do not depend on the events and actions of others but of our thoughts and feelings. Our thoughts and feelings, our perception of ourselves determine our destiny. Maybe it's not so easy to understand and begin to act in the right way, because we are always bombarded with negativity, served us a variety of troubles and misfortunes of the world,but there is a way to try! (see - Defeat the world!).
I wish you a wonderful day, filled with beautiful thoughts, joy, happiness, love.

 
 Thank you for reading!

Keep On Smiling & be happy!:)

ponedjeljak, 22. srpnja 2013.

Converse

These are shoes that are always  in. This is my favorite shoes. I can wear them with skirts, dresses, tracksuits, shorts, with absolutely everything! And shoes are comfortable to wear.
I'd love to have them in all colors, but that's not a good idea, what I would do with so many shoes :)
I have one in beige. I can not imagine my collection of shoes without at least one pair of Converse sneakers. I love them!

 Do you love Converse?!
Slike - izvor: Internet

srijeda, 17. srpnja 2013.

Defeat the world!

Pobijedite svijet!
Svijet se ne odnosi na materijalnu pojavnost poput grana, kamenja, stabala, jezera, itd. Svijet je kolektivni um sa svojom zbrkanošću, mržnjom, zavišću, sukobima, snovim, nadanjima, dobrim i zlom, ratovima, nemirima. Drugim riječima, to su razmišljanja, djelovanja i reakcije četiri milijarde ljudi. Svi smo mi uronjeni u kolektivni um.
Besmisleno je uznemiravati se, uzrujavati i patiti zbog svjetskih sukoba. Što vi mislite o sebi? Što mislite o svijetu? O događajima u svijetu? Ljute li vas ta događanja? Ako je tako u svojem ste umu ustoličili lošeg vladara. Ne dopusti svijetu da te uzme, da izgubiš sebe. Sve je u tebi, sve si ti.
Svijet (društvo - society) nameće iskrivljenu sliku o svemu, o tebi kao čovjeku, nameće krive vrijednosti u životu kao ispravne.
Čovjek živi isključivo u stanju svojega uma. On ne živi tamo gdje je njegovo tijelo. Ljudi, zapravo, žive u stanju svjesnosti, koje je ukupan zbroj svih vaših misli, osjećaja i vjerovanja.
Kako se izdignuti iz kolektivnog uma?!
Mijenjanjem svojih misli i održavanjem misli promijenjenima. Možemo se izdignuti putem duhovnog, konstruktivnog i skladnog razmišljanja.
Ne povodite se za drugima i za svime što vam nameće ovaj svijet, budite svoji, usvojite pobjednički stav i uvjereno potvrdite: "Bog u meni me vodi, zasipa blagoslovima i pruža mi snagu i moć za pobjedu."
Isijavajte ljubav i dobrotu prema svima. Razmišljajte o smirenosti, skladu, ljubavi i dobroti. Redoviti razmišljanjem o tome izdići ćete se iznad previranja ovog svijeta i iskusiti zadovoljstvo, ispunjenje i postignuće.The world does not apply to material appearance such as branches, rocks, trees, lakes, etc. The world is collective mind with his all confusion, hatred, envy, conflicts, dreams, hopes, good and evil, wars, riots. In other words, these are the thoughts, actions and reactions of four billion people. We are all immersed in the collective mind.
It is pointless to harass, upset, and suffer the world's conflicts. What do you think about yourself? What do you think about the world? About events in the world? Are you angry with these events? If so in my mind you would have installed a bad ruler. Do not allow the world to take you to lose yourself. It's all in you, it's all you.
World (society) imposes a distorted picture of everything about you as a person, imposing false values ​​in life as correct.
Man lives exclusively in the state of his mind. He does not live where is his body. People actually live in a state of consciousness, which is the sum total of all your thoughts, feelings and beliefs.
How to be raised from the collective mind?!
By changing your thoughts and keeping thoughts changed. We can rise through spiritual, constructive and harmonious thinking.
Do not listen to others, and for everything what  impose you this world, be yourself, adopt a winning attitude and confidently confirm: "God is in me, guide me, backfill blessings and gives me the strength and power to win."
Radiate  love and kindness toward all. Think of calmness, harmony, love and kindness. Regular thinking about how you rise above the turmoil of this world and experience the satisfaction, fulfillment and achievement.


write to me..what do you think?!

utorak, 16. srpnja 2013.

Outfit: Playing with blue 
As in the description of the blog says, the beauty inside and out, and there, I wanted to share how I wear my clothes.My first outfit post, I hope you like it. Write to me what do you think.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I wore:
Jeans -Terranova
T-shirt - No name
Wedges - Stradivarius
Ring - H&M
Necklace: Gold (It was a gift) 
 
 

ponedjeljak, 15. srpnja 2013.

Zašto od Boga ne dobijemo sve što želimo?!

U Bibliji piše da će nam Bog dati sve što tražimo, sve što želimo, obećao nam je to. Dat će nam i više od toga, stostruko, ako vjerujemo. A zašto onda nemamo sve što želimo?!
Zato što npr. kaže čovjek Daj mi Bože neku malu kućicu, da imam krov nad glavom, posao da zarađujem toliko da mogu preživljavat.
I što se desi?! Upravo to. I čovjek i ima to što je tražio, ne više. Da je tražio više i imao bi više.

Npr. bolestan čovjek moli se za zdravlje, ali ništa mu nije bolje. A moli ovako; Bože pomozi mi da ozdravim, ja bi to htio, ali neka bude kako ti hoćeš a ne ja, neka bude volja Tvoja.
E, a Bog nam je obećao zdravlje, ma sve što je dobro. I onda kad molimo i kažemo ono "volja Tvoja" na neki način "zbuni" Boga :) Naravno da nam Bog želi dati zdravlje, nismo stvoreni da bi bili bolesni, nesretni, neuspješni, već suprotno.
Ako je naša volja da želimo ozdraviti onda je to i Božja volja, jer zdravlje nije ništa loše, od Boga je sve što je dobro.

Moramo biti otvorenog srca za primanje Božjih darova, milosti. Otvoreno srce postiže se molitvom, kao i jačanje vjere. Razlog zašto nemamo sve što želimo je i nedostatak vjere, sumnja, nepovjerenje da će nam Bog zaista dati ono što zatražimo.
Većina teksta je napisana po sjećanju. Ovi dijelovi mene su se najviše dojmili pa sam i zapamtila samo to. Na ovu temu je govorio fra. Ivo Pavić.
Od tamo svi se vraćaju kao novi ljudi.

subota, 13. srpnja 2013.

How to makeup hooded eyes

"Hooded" eyes tj. "Kapuljača" oblik očiju - To je oblik očiju gdje se koža, "višak" kože ispod obrva preklapa na očni kapak. Moglo bi se reći da takve oči inače imaju Kinezi, Japanci.
To  je oblik očiju koji najčešće imaju starije osobe, jer se koža opušta, ali i ljudi koji naslijede takav oblik.  Neki imaju više, neki manje "hooded eyes".
Takav oblik je teže našminkati, jer se šmika gotovo ni ne vidi na očima.
 
Evo kako ja šminkam svoje "hooded" oči. To je kao neki lagano smokey look. Ovakvim načinom šminkanja  oči izgledaju otvorenije.
 1. Stavljam bazu za sjenilo, kako bi što duže trajalo, koristim Essence I love stage bazu.
 2. Najsvjetlije sjenilo stavljam u unutarnji kut oka, prema sredini, a može i preko cijelog kapka.
 3. Od sredine oka, uz rub trepavica prema vanjskom dijelu oka, stavljam tamnije sjenilo, neko brončano-zlatno.
 4. Zatim isto to sjenilo, ili neko tamnije (ja koristim smeđe), s četkicom povlačim lagano prema gore, prema obrvama do kosti iznad oka.
 5. Onda malo iznad te kosti, znači iznad udubljenja oka,  stavljam sjenilo i od vanjske strane oka idem prema unutarnjoj do sredine oka.

"Hooded" eye shape- is shape where skin, excess skin under the brow folds of the eyelid.
 Hooded eyes naturally happen with advancing age when everything starts to droop. Some eyes are severely hooded and some aren't so drastic. It's hard to make up this eye shape.
Here is how I make up my 'hooded' eyes. In this way eyes will look more open.

 1. I'm putting a base for eye shadow, I use Essence I love stage base.
 2. Brightest eyeshadow put in the inner corner of the eye, all over the lid.
 3. From the middle of the eye, close to the lashes to the outer part of the eye, put a darker eyeshadow, a bronze-gold.
 4. Then the same eyeshadow, or a darker (I use brown), with brush pulling gently upwards towards the eyebrows to the bone above the eye.
 5. Then just above the bone,  put the eyeshadow  from the outside of the eye  go to the middle of the eye.I  hope you enjoyed ;)


četvrtak, 11. srpnja 2013.

Live a life

Sve što želiš možeš imati,ali se trebaš moliti za to. Onakva kakva si ti osoba takvima ćeš i biti okružen. Ne procjenjuj ljude po vjeri, nacionalnosti, bogatstvu, jer to sve izvanjsko nije bitno. Bitno je ono unutar čovjeka, to je jedino vrijedno. Svi smo mi od Jednog (Boga), svi smo mi Jedno. Bez obzira kakav je tvoj doživljaj Boga, jedno je sigurno, a to su tvoje misli s kojima možeš što hoćeš, imaš neograničenu slobodu razmišljanja, a upravo je to Bog.
Bog je sve dobro, zato razmišljaj o dobrim stvarima, lijepim. I takve stvari će ti se početi dešavati u životu.
Treba se truditi biti dobar čovjek, iz dana u dan što bolji u svim segmentima života.
I kad imaš sve bogatstvo ovog svijeta i kad nemaš gotovo ništa-materijalno, ipak imaš samoga sebe, u oba slučaja bolje je "imati sebe" kao ispunjenu i zadovoljnu osobu, a to možeš biti ako radiš na sebi iznutra, ako se ne povodiš za drugima. Treba biti svoj.
Zadovoljstvo i sreću na duge staze ne pružaju materijalne stvari.
Nitko ne može promijeniti nekog drugog, možemo mijenjati isključivo sebe. Tvoje zdravlje, sreća i zadovoljstvo ne ovise o događajima ili postupcima drugih ljudi već o tvom razmišljanju i osjećajima. Vlastiti unutrašnji monolog - koji se iskazuje kroz misli i osjećaje-doživljavate kroz reakcije drugih prema sebi. Želiš promijeniti svoj život?! Onda promijeni svoje misli i promijenit ćeš i život.

srijeda, 10. srpnja 2013.

To be happy

Thinking that someone is happy and you are jealous, envious?! Well do not be, it only harm you. Or simply do other people's lives, touching on someone's privacy in any way, gossiping, etc. From that your life willnot be better. Let go others to live their lives and you live yours.
Just as you want people to think about you, you should think about them, as you want people to feel about you, you feel about them, the way you want people to treat you, you treat  them.
The happiest man is who constantly thinks about his best features and makes an effort to be materialized, bring to light the day.
Think about yourself, about how you can be better,  what do you need to do to be successful, and eventually your life will become more beautiful. The key to happiness lies within man. Believe in yourself and you will achieve happiness and success.

If every morning repeat this prayer or mantra, whatever you want to call it, the whole day would be immediately more attractive;
"Today I'm opting for happiness, today I'm opting for success, today I'm opting for the correct procedures, today  I'm opting for love and good will, today I'm opting for tranquility."Razmišljate li kako je netko sretan i ljubomorni ste, zavidni?! E pa nemojte biti, to šteti samo vama. Ili se jednostavno bavite tuđim životima, zadirete u nečiju privatnost na bilo koji način, ogovaranjem, itd. Od toga vam neće biti život bolji.Pustite druge da žive svoj život, a vi živite svoj.
Onako kao želite da ljudi o vama misle, mislite i vi o njima, onako kako želite da ljudi osjećaju o vama, osjećajte i vi o njima, onako kako želite da ljudi postupaju prema vama, postupajte i vi prema njima.
Najsretniji je čovjek koji neprestano razmišlja o svojim najboljim osobinama i trudi se da ih materijalizira, iznese na svjetlost dana.
Razmišljajte o sebi, o tome kako možete biti što bolji, o tome što trebate činiti da budete uspješniji, i s vremenom život će vam postati ljepši. Ključ sreće leži unutar čovjeka. Vjerujte u sebe i ostvarit ćete sreću i uspjeh.

Kad bi svakog jutra ponovili ovu molitvu, ili mantru, kako god to želite zvati, cijeli dan bi bio odmah ljepši;
" Danas se opredjeljujem za sreću, danas se opredjeljujem za uspjeh, danas se opredjeljujem za ispravne postupke, danas se opredjeljujem za ljubav i dobru volju, danas se opredjeljujem za spokojnost."

utorak, 9. srpnja 2013.

Molitva

Molitva je razgovor s Bogom. Jednostavnim riječima ispričaš Bogu sve što te muči, sve zbog čega si sretan, i u tišini osluškuješ svoje srce, misli, što ti govore?! E to ti Bog odgovara. Samo treba obratiti pažnju na te božje znakove. Ne treba nabrajati dobro poznate molitve bezveze,a ne razmišljati o tome ,onda je  bolje svojim riječima u miru reći sve što ti leži na srcu i čekati odgovor koji će sigurno doći. Molitva je i svaka rečenica ili misao koju često vrtimo u umu, npr.
 • 'Danas sam sretan',
 • 'Ja sam smiren',
 • 'Mirno ću spavati i probuditi se svjež i odmoran'.
Nakon takvih molitvi, ili mantri, zovite to kako hoćete, kratkih, čovjek se zaista bolje osjeća.  Provjereno djeluje.